گام به گام فیزیک

فیزیک (به زبان یونانی φύσις، طبیعت و φυσικῆ، دانش طبیعت) علم مطالعهٔ خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده (Matter) و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانندانرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند.گام به گام فیزیک دهم و یازدهم ودوازدهم  ، محصولاتی هستند با طرف داران بسیار زیاد . چرا که وب درس صادقانه به کاربران خدمت می کند .چندی است بعضی از سایت ها برای اینکه صدر جدول باشند به دروغ پردازی و گول زدن کاربران می کنند تا اگر شده یک دقیقه در سایتشان نگه شان دارند و یا وعدۀ محصول مجانی به کاربر را می دهند . خوش بختانه ما از این ترفند ها نداریم و با کاربران صادق هستیم . که این امر را می توانید امتحان کنید .محصولات وب درس با کیفیت و غربال شده هستند .

    بستن