گام به گام عربی

گام به گام عربی دهم و یازدهم و دوازدهم در وب درس یکی دیگر از محصولات پر محتوا و درجه یک هستند . ترجمه متن درس ها ، بررسی قواعد ، پاسخ به فعالیت ها و تمرینات دروس و لغت معنی از محتویات قوی یک گام به گام  عربی برای کاربر می باشد ، که ما این گزینه ها را در گام به گام عربی دهم و یازدهم و دوازدهم  رعایت نموده و در سایت قرار داده ایم .  زبان‌های فارسی و عربی در زمینهٔ داد و ستد واژگان بر یکدیگر تأثیراتی داشته‌اند. علت اصلی نفوذ کلمات عربی در فارسی، موقعیت زبان عربی به‌عنوان زبان رسمی و مذهبی بود که موجب شد تا عموم باسوادان، بیش از آن‌که با کلمات فارسی آشنا باشند، عربی ،قزآنی را بیاموزند .

    بستن