گام به گام شیمی

گام به گام شیمی ، همانطور که در قسمت پاورپوینت شیمی دهم و یازدهم خدمت شما عرض نمودیم ، شیمی درسی است بسیار شیرین و در عین حال مهم که در مورد عناصر و ساختار آن با شما گفتگو میکند . شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده‌است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.

    بستن