گام به گام ریاضی

درس ریاضی در کنکور تجربی سراسری با توجه اینکه در نظر داوطلبان درس سختی بسیاری از داوطلبان از مطالعه ی آن صرفه نظر میکنند این در حالی است که درس ریاضی تجربی یکی از درس هایی است که در رتبه ی شما میتواند بسیار تاثیر گذار باشد . در این دسته تمامی مطالب مربوط به گام به گام و حل تمرین و پاسخ فعالیت ها و کاردرکلاس های ریاضی وب درس قرار می گیرند . گام به گام ریاضی شامل دو پایه دهم و یازدهم است . گام به گام ها به صورت فصل به فصل و حتی کل کتاب می باشند . این گام به گام ریاضی ها با فرمت PDF ارائه شده اند .

بستن