گام به گام جامعه شناسی

گام به گام جامعه شناسی دهم و یازدهم در سایت وب درس از گام به گام های جامعه شناسی که تمام کتاب و یا فصل به فصل نمایش داده شده است دانلود کنید . درفایل گام به گام دهم و یازدهم . تمامی مسائل مهم درس و پاسخ به سوآلات دروس دهم و یازدهم را در بر میگیرد .جامعه‌شناسی بخشی از علوم اجتماعی و دانش بررسی جامعه (پدیده اجتماعی) است. این رشتهٔ علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آن‌ها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد می‌پردازد. هدف این حوزهٔ علمی پرداختن به تجزیهٔ جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن‌ها، نهادها، گروه‌های هم‌جنس، هم‌نژاد، یا هم‌سن، و بررسی نحوهٔ برهم‌کنش فعال این اجزاء با هم‌دیگر است. 

    بستن