گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم

محیط‌ زیست به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود.[۱] مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط‌زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. در دسته گام به گام انسان و محیط زیست وب درس که برای پایه یازدهم است مطالب ویژه ای قرار داده ایم . برای مشاهده ی مطلب روی عنوان هر کدام کلیک کنید .

بستن