پاورپوینت عربی

پاورپوینت عربی  دهم و یازدهم و دوازدهم وب درس از سری کارهایی است که بسیار روی آنها کار شده است و تمامی مطالب دروس را خط به خط و درس به درس در بر میگیرد . از ترجمه درس ها و پاسخ به تمرینات درس و فعالیت ها و بررسی قواعد درس ها و در نهایت ترجمه متن و لغت معنی دروس .  پاورپوینت زبان عربی، زبان قرآن و بسیاری از نخستین نوشته‌های مسلمانان است و نزد بسیاری از مسلمانان مقدس شمرده می‌شود. در دوران طلایی اسلام، عربی به عنوان نخستین زبان جهان اسلام از اهمیت بالایی برخوردار بود و آثار علمی، ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته می‌شد. تأثیر عربی بر زبان‌های دیگر جهان اسلام مانند اردو، و زبان‌های گوناگون خانوادهٔ ترکی چشمگیر است.

    بستن