پاورپوینت زیست شناسی

پاورپوینت زیست شناسی  هایی که در وب درس موجود است ،یا توسط دبیران زیست شناسی تهیه و تنظیم شده است  و یا توسط تیم وب درس .              به همین خاطر از محتوای قوی و فراتر از درس و یا مطالبی برابر آخرین اطلاعات روز علمی دنیا استفاده شده است .از جمله مهم‌ترین موضوعات زیست شناسی عبارت از پنج اصل به هم وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید—سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند. (نظریه یاخته) گونه‌های جدید و صفات موروثی، محصول فرگشت هستند. ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند. ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند. موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

    بستن