جزوه هندسه

هندسه از شاخه های ریاضی است . بنابراین همانگونه که در درس ریاضی با جزوه دهم و یازدهم این رشته مطالب را آموخته اید و روند مطالعه در این درس از طریق جزوه دهم و یازدهم استفاده نموده اید را در هندسه نیز می توان بهره گرفت . جزوه هندسه هم از درس هایی است که از طریق تشریح و باز نمودن مسائل باید آن را آموخت . در این زمینه جزوه دهم و یا یازدهم از محصولاتی هستند که بسیار کارایی دارد . سعی بر این داشته باشید که از جزوه هندسه دهم و یازدهم ،محصولات تیم های خبره در این درس را دانلود نمایید .

    بستن