جزوه شیمی

جزوه شیمی دهم و یازدهم . درس شیمی ،چه پیامی برای دانش آموزان و علاقه مندان این مواد درسی دارد . وقتی هدف از مطالعه شیمی را درک کنیم بهتر می توانیم  به هدف برسیم  . جزوه شیمی دهم و یازدهم به چگونگی تشکیل عناصر و اتم های دنیای اطرافمان پرداخته است.  به این ترتیب با دنبال نمودن هدف ، سریع تر به مقصد می رسیم . گام اول در شیمی بعد از شناخت ، حفظ جدول تناوبی است . به تشریح عنوان ها و نکات همه دروس  توجه شود ، چرا که با توجه به عناوین درس هم به سوالات ذهنمان جواب میدهیم و هم به جواب های زیادتری دست پیدا می کنیم .

    بستن