جزوه حسابان

یکی دیگر از شاخه های ریاضی ، حسابان می باشد . در این شاخه از درس ریاضی (حسابان ) به مطالعه جبر و معادله و تابع و انواع آن . توابع نمایی و لگاریتمی . مثلثات و حد وپیوستگی .می پردازد و در این بخش از سایت شما به انواع جزوه های درسی و نمونه سوالات حسابان که در غالب جزوه طراحی و عرضه میشود .جهت رفاه حال دانش آموزان و دبیران این درس .

    بستن