کتاب های درسی پایه دوازدهم

کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

 در این فایل pdf کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها  را برای کاربران عزیز قرار دادیم . زبان فارسی، حافظ وحدت قوم ایرانی و ابزار انتقال فرهنگ ایرانی ـ اسلامیاست و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، «رمز هویت ملی ماست.» پویایی، گسترش و پایایی این زبان به آفری ِ نش متنهای ماندگار وابسته است.قله های سرافرازی چون فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از آفریدگاران بزرگ متون ارزشمند فارسی هستند.اگر زبان را دارای دو جنبه گفتاری و نوشتاری بدانیم، معمولاً زبان نوشتاری نزد اکثر افراد مهمتر از زبان گفتاری است، زیرا نوشتار سنجیدهتر از گفتار است و هنگام نوشتن امکان تأمل، سنجش و تجدید نظر بیشتر وجود دارد.

کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

از طرف دیگر آثار معتبر ادبی و متون مذهبی و میراث فرهنگی از راه نوشتار در دسترس جامعه قرار میگیرد. هرکتاب، درحقیقت، تجربه ِ ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندن دقیق کتابهای مناسب، میتواند سرمشق درستاندیشی و آساننویسی باشد؛ به بیان دیگر نوشتن، فرزند خواندن است و هرچه بیشتر بخوانیم، تواناییهای ذهن ما بیشتر و نوشتن برای ما آسانتر میشود. ِ کتاب حاضر شامل شش درس است که پیوسته با آموزش سالهای گذشته و استمرار و تکامل آنهاست. مجموعۀ درسهای کتاب در دو حوزه ارائه میشود؛ نخستین حوزه قلمرو ادب است شامل خاطرهنگاری، قطعه و نثر ادبی؛ حوزۀ دوم قلمرو نوشتههای ساختارمند و علمی است شامل نامه نگاری و مقالهنویسی.

نگارش3 - کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

فهرست :کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها
 • ّ پیشگفتار   ۶
 •   ستایش     ۹                              
 • ۱درس اول:خاطره نگاری ۱۱ِ کارگاه نوشتن ۲۲
 • َمثل نویسی ۲۶
 • ۲درس دوم: نگارش ادبی ( :)۱نثر ادبی ۲۸
 • ِ کارگاه نوشتن ۳۷
 • شعرگردانی ۴۲
 • ۳درس سوم: نگارش ادبی ( :)۲قطعه ادبی ۴۴
 • ِ کارگاه نوشتن ۵۳
 • حکایت نگاری ۵۸
 • ۴درس چهارم: نامهنگاری ۶۰
 • ِ کارگاه نوشتن ۷۴
 • شعرگردانی ۷۸
 • ۵درس پنجم: نگارش علمی: مقاله نویسی (۸۰ )۱
 • ِ کارگاه نوشتن ۹۲
 • َمثل نویسی ۹۶
 • ۶درس ششم: نگارش علمی: مقاله نویسی (۹۸ )۲
 • ِ کارگاه نوشتن۱۰۵
 • حکایتنگاری ۱۰۸
 • نیایش ۱۱۰
 • کتابنامه ۱۱۱

دانلود رایگان کتاب نگارش دوازدهم کلیه رشته ها

شما نیز دیدگاه خودتان را در مورد این محصول مطرح کنید .ارسال نظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن