کتاب های درسی پایه دوازدهم

کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف

کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف

نام فایلی است  که در این مطلب برای شما قرار دادیم .کتاب علوم و فنون دوازدهم  رشته انسانی ومعارف اسلامی ، در این کتاب به تاریخچه ادبیات کهن فارسی واینکه چگونه دست خوش تغییرات و تهاجم ها قرار گرفته است و بررسی اوزان اشعار و شکل گیری این اوزان را به دانش آموزان و کاربران گرامی آموزش می دهد .از انقراض دولت صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، یعنی دردوران حکومتهای افشاریه، زندیه و ابتدای دورۀ قاجار، رشد و شکوفایی قابل توجهی برای تاریخ ادبیات ایران دیده نمیشود.

WEBDARS.NET

در این دوره شاعران ازسبک هندی روی برگردانده اند، اما هنوز تأثیرهایی از آن سبک و نیز مکتب وقوع در آثارشان مشاهده میشود. مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه وکریم خان زند، با همراهی چند تن دیگر از ادیبان انجمن ادبی اصفهان رااداره میکردند. با روی کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزی درایران، بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبیات پر رونق تر از گذشته فعال بود. 

کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف

عبدالوهاب نشاط انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد؛ پس از آن انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشکیل شد. هدف این انجمن رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط  اواخر دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن بود؛ اما برای رسیدن به این هدف، راهی جز تقلید ازآثار پیشینیان در پیش نگرفتند و به همین خاطر شعر را به دوران گذشته، بازگشت دادند و موجب پیدایش «سبک بازگشت» شدند که میتوان آن راحد واسط بین سبک هندی و سبک دورۀ بعد یعنی دورۀ بیداری دانست .

علوم و فنون ادبی

 • فصل یکم: درس یکم: تاریخ ادبیات ایران از قرن ۱۲تا
 • درس دوم: پایه های آوایی ناهمسان
 • درس سوم: مراعات النظیر، تلمیح و تضمین
 • ٭کارگاه تحلیل فصل
 • فصل دوم:
 • درس چهارم: سبک شناسی قرن های ۱۲تا
 • درس پنجم: اختیارات شاعری
 • درس ششم: لف و نشر ، تضاد و پارادوکس
 • ٭کارگاه تحلیل فصل
 • فصل سوم:
 • درس هفتم: تاریخ ادبیات در دوره انقلاب اسلامی
 • درس هشتم: اختیارات وزنی (ناهمسانی های وزنی)
 • درس نهم: اغراق، مبالغه و غلو
 • * کارگاه تحلیل فصل
 • ۴ ۲۱ ۴فصل چهارم:
 • درس دهم: سبک شناسی در دوره انقلاب اسلامی
 • درس یازدهم: گونه های دیگر پایه های آوایی
 • درس دوازدهم: حسن تعلیل، اسلوب معادله و حس آمیزی
 • ٭ کارگاه تحلیل فصل

 

کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف


در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عواملی چون حکومت ضعیف قاجاریه، ضعیف 
علوم و فنون ادبی(شدن جامعه در اثر شکست ایران از روسیه و غارت کردن کتابخانه اصفهان توسط  افغانها ،تأثیرگذار بودند.شاعران این دوره به سبب فقر فرهنگی حاکم بر جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات،به پیروی از اسلوبهای کهن پرداختند و در سطوح زبانی، ادبی و فکری سبک خراسانی و عراقی را مورد توجه قرار دادند و زبان، تخیل و اندیشه در این سبک تکرار شنیده هاست.هاتف اصفهانی از معروفترین شاعران این عهد است. گروهی از شاعران دورۀ بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران کهن خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی از این گروه اند.

WEBDARS.NET

گروه دیگر به سرودن غزل به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی پرداختند؛ شاعرانی مانند مجمر اصفهانی،فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی نیز از این گروه اند. هر چند شاعران این دوره باعث نوآوری و تکامل شعر فارسی نشدند؛ اما از این جهت اهمیت دارند که توانستند زبان شعر را از حالت سستی که در اواخر سبک هندی در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر این نهضت به پانشده بود، مشخص نبود زبان فاخر شعر فارسی به کجا کشیده میشد .

فنون 12 - کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف

کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف

 

  دانلود رایگان کتاب علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی و معارف
شما نیز دیدگاه خودتان را در مورد این محصول مطرح کنید .ارسال نظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن