پاورپوینت فارسی یازدهم

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

با سلام ! این فایل از بهترین  محصولات وب درس است و عنوان آن ، پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم با موضوع ذوق لطیف می باشد . در پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم قصه درس تماما آورده شده است. معانی واژه ها ، بررسی یکایک سوالات درس ، و پاسخ قلمرو ها را هم به طور جامع و کامل پاسخ داده است . بعد از درس ذوق لطیف و پاسخ به کارگاه متن پژوهی ، روان خوانی قسمت آخر درس پنجم را هم در این فایل جای داده ایم .امیدواریم پاسخ نیاز شما را به خوبی داده باشیم .

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

زبانی ، ادبی و فکری. . قلمرو زبانی ۱- این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچکتر تقسیم می کنیم: سـطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسـی یا غیرفارسـی بودن، نوع سـاختمان (سـاده، وندی، ن، تناسـب، نوع گزینش ّ ب)، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضم ّ ب و وندی ـ مرک ّمرک و همچنین درسـت نویسـی واژه ها بررسی می شود . سـطح دسـتوری یـا نحـوی: در ایـن جا، متـن از دید ترکیبـات و قواعد دسـتوری، کاربردهای دسـتور تاریخـی، کوتاهـی و بلنـدی جمله ها بررسـی می شـود.  تصاویری از این پاورپوینت:

دوم درس پنجم - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

۲ -در اینجا، شیوه نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی می شود: سـطح آوایـی یا موسـیقایی: در ایـن مرحله، متن را از دیـد بدیع لفظی (وزن، قافیـه، ردیف، آرایه های لفظـی و تناسـب هـای آوایی، مانند واج آرایی، تکرار، سـجع، جناس و…) بررسـی می کنیم؛ سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان، نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ سـطح بدیـع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسـب هـای معنایی همچون تضاد، ایهـام، مراعات نظیر و… .

از دیگ محصولات یازدهم وب درس می توانید با اطمینان خاطر دانلود و استفاده کنید مانند پاورپوینت درس پنجم عربی یازدهم تجربی و ریاضی و گام به گام هاپاسخ تمرین های درس اول کتاب کار زبان یازدهم -گام به گام درس اول کتاب کار زبان یازدهم

درس 5 - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

۳٫ قلمرو فکری است، اعتقادات، گرایش هـا، نوع نگرش به جهان ّ در ایـن مرحلـه، متـن از نظر ویژگی های فکـری، روحی و دیگـر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسـی می شـود: عینی/ذهنـی، شـادی گرا/غـم گرا، خردگرا/ عشـق گـرا، عرفانی/ طبیعـت گرا، خوش بینـی/ بدبینی، ـی ـ میهنـی/ جهانی و…

  • بررسی درس پنجم 
  • پاسخ  به کارگاه متن پژوهی : قلمرو ها 
  • قلمرو زبانی و قلمرو ادبی و قلمرو فکری 
  • روان خوانی درس در قسمت دوم درس 
  • درک و دریافت در آخر در ۴۷ صفحه پاورپوینت که با بهترین دقت یک گام به گام در آن هضم شده است .
دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم
خرید PDF با قیمت ۳۰۰۰تومان
help webdars - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس پنجم

3000 تومان

 

 

 

 

شما نیز دیدگاه خودتان را در مورد این محصول مطرح کنید .ارسال نظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب درس
بستن