پاورپوینت فارسی یازدهم

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها

به نام هستی بخش جان ها.وب درس به شما عزیزان سلام می کند . این فایل پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم-دبیرستانها | پرورده عشق از دیگر نمونه بهترین کارهای وب درس می باشد . نمونه که میگم منظورم اینه که این  پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها |پرورده عشق بسیار قوی تهیه و تنظیم شده است یا بهتر بگم میشه اسم این محصول رو پاور گام نامید .جرا که یک گام به گام توپ را درون شکم این پاورپوینت جای دادیم و به تمامی نکات درس توجه کرده و پاسخ داده است .همانطور که میدونید درس ششم ادبیات فارسی یازدهم با عنوان پرورده عشق آمده است .به تک تک ابیات شعر به روشنی و زیبایی پاسخ داده بررسی قلمرو ها در هر سه زمینه ادبی و زبانی و فکری را دقیقا باز نموده است .

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها  

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم-دبیرستانها | پرورده عشق

زبانی ، ادبی و فکری. . قلمرو زبانی۱ این قلمرو، دامنۀ گسترده ای دارد؛ از این رو، آن را به سطوح کوچکتر تقسیم می کنیم: سـطح واژگانی: در اینجا، لغت ها از نظر فارسـی یا غیرفارسـی بودن، نوع سـاختمان (سـاده، وندی، ن، تناسـب، نوع گزینش ّ ب)، روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف، تضاد، تضم ّ ب و وندی ـ مرک ّمرک و همچنین درسـت نویسـی واژه ها بررسی می شود . سـطح دسـتوری یـا نحـوی: در ایـن جا، متـن از دید ترکیبـات و قواعد دسـتوری، کاربردهای دسـتور تاریخـی، کوتاهـی و بلنـدی جمله ها بررسـی می شـود. .به نمونه  تصویر های این محصول توجه نمایید .

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها | پرورده عشق 

دررس ششم - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم - دبیرستانها

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها 

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم-دبیرستانها | پرورده عشق

قلمرو ادبی۲ در اینجا، شیوه نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر، بررسی می شود: سـطح آوایـی یا موسـیقایی: در ایـن مرحله، متن را از دیـد بدیع لفظی (وزن، قافیـه، ردیف، آرایه های لفظـی و تناسـب هـای آوایی، مانند واج آرایی، تکرار، سـجع، جناس و…) بررسـی می کنیم؛ سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان، نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه؛ سـطح بدیـع معنوی: بازخوانی متن از دید تناسـب هـای معنایی همچون تضاد، ایهـام، مراعات نظیر و… . ۳٫ قلمرو فکری ات، اعتقادات، گرایش هـا، نوع نگرش به جهان ّ در ایـن مرحلـه، متـن از نظر ویژگی های فکـری، روحی و دیگـر جنبه های فکری، مانند موضوع های زیر، بررسـی می شـود: عینی/ذهنـی، شـادی گرا/غـم گرا، خردگرا/ عشـق گـرا، عرفانی/ طبیعـت گرا، خوش بینـی/ بدبینی،ـمحلی میهنی و ….

دوم درس ششم - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم - دبیرستانها

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم –  دبیرستانها

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم-دبیرستانها | پرورده عشق

وب درس محصولات بسیار جامعی برای کاربران گرامی دارد که می توانید از این محصولات بهترین استفاده را ببرید مانند .،گام به گام عربی یازدهم تجربی و ریاضی شامل ترجمه و حل تمرین و قواعد و پاسخ تمرین های درس اول کتاب کار زبان یازدهم -گام به گام درس اول کتاب کار زبان یازدهم و دیگر فایل ها را حتمی امتحان کنید .

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم – دبیرستانها

پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم-دبیرستانها | پرورده عشق 

خرید PDF با قیمت ۴۹۰۰ تومان
help webdars - پاورپوینت ادبیات فارسی یازدهم درس ششم - دبیرستانها

4900 تومان

 

 

 

 

شما نیز دیدگاه خودتان را در مورد این محصول مطرح کنید .ارسال نظر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب درس
بستن